Izziņas skola KĀPĒČI

Kur gan bērniņam ir visdrošāk? Protams, ka māmiņas azotē!
Lai ceļš no šīs azotes līdz bērnudārzam būtu drošāks Ogres kultūras centrā no 1994.gada darbojas pirmsskolas bērnu izziņas skoliņa Kāpēči. Te mazie ķipari izaug par kāpēcīšiem, iegūst jaunas, noderīgas prasmes, zināšanas un iemaņas turpmāko bērnudārznieka gaitu veiksmīgai uzsākšanai.
Kāpēču skoliņa mazajiem piedāvā drošu, mājīgu, darboties rosinošu vidi un mīļas, profesionālas pirmsskolas skolotājas. Kopā ar bērniem ikdienā un svētkos ir skolotājas Signe un Aelita.
Aizraujošās un interesantās nodarbībās mēs:
Draudzēsimies,
Runāsim un klausīsimies citos,
Dziedāsim un dejosim,
Iepazīsim burtus un ciparus,
Radīsim mākslu,
Rotaļāsimies un muzicēsim,
Konstruēsim un aplicēsim,
Vingrosim,
Svinēsim svētkus,
Blēņosimies un jokosimies,
Dāvāsim prieku cits citam!
Grupu nodarbības notiek 2 x nedēļā

GRUPIŅAS:
2012./13.māc.gadam tiek veidotas šādas grupiņas:
-Zaķīši  (2-2,5g.)  P.,T. 11.00-12.00
-Ķipari  (2,5-3 g.) P.,T. 10.00-11.00
-Kāpēči  (3-4 g.)P.,T. 12.00-13.00
Latviešu valodas apguve mazākumtautības bērniem -2 x nedēļā pēcpusdienā:
4-5 g.bērniem  T., P. 16.00-17.00
5-6 g.bērniem  T., P. 17.00-18.00

——————————————————————
Ogres Kultūras centrs
Ogrē, Brīvības ielā 15, 174. kab., t. 26388492
Zvaniet un nāciet- uz tikšanos!

🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s